Ce este o ofertă inițială de active de finanțare virtuală (IVFAO)? Legile malteze

ELIBERAREA UNUI ACTIV FINANCIAR VIRTUAL („VFA”) & ADMITEREA LA TRADING A VFA

Având în vedere diversele cărți de reguli și actualizări de reglementare emise de Autoritatea Serviciilor Financiare din Malta (denumită în continuare „MFSA”) în trecutul recent, am pregătit o imagine de ansamblu a cerințelor inițiale și în curs aplicabile unei oferte inițiale de activ financiar (denumit în continuare „IVFAO”), în sau din Malta. Astfel de cerințe se bazează pe versiunea finală a capitolului 2 al Regulamentului activelor financiare virtuale, intitulat „Reguli privind activele financiare virtuale pentru emitenții de active financiare virtuale”, ca dispoziții relevante din Legea activelor financiare virtuale (denumită în continuare „ Act”).

Ce este o ofertă inițială de active de finanțare virtuală (IVFAO)? Legile malteze

Cerințe generale – Ofertă inițială de active de finanțare virtuală

Capitolul 2 din Regulamentul privind activele financiare virtuale, se aplică emitenților de active financiare virtuale (denumiți în continuare „VFA / uri”) care doresc să ofere activitate VFA în sau din Malta. Emitenții trebuie să fie persoane juridice formate în mod corespunzător în Malta și trebuie să respecte principiile generale la nivel înalt atunci când își îndeplinesc funcția. Aceasta include, printre altele, îndeplinirea sarcinilor într-o manieră etică, cu o integritate deosebită, luând în considerare tot timpul interesul superior al investitorilor. Legea urmărește reglementarea IVFAO în cazul în care un emitent emite VFA-uri în sau din Malta.

Cerințe pentru emitenți: o scurtă prezentare generală – Oferta inițială de active de finanțare virtuală

Emitentul, a cărui activitate trebuie gestionată în conformitate cu principiul controlului dublu, trebuie să înceapă oferirea VFA-urilor către public sau să-și admită VFA-urile la tranzacționare pe o bursă DLT în termen de șase (6) luni de la data înregistrării cărții albe cu MFSA. Înainte de efectuarea ofertei sau admiterea la o bursă DLT, testul instrumentului financiar trebuie efectuat și semnat de Consiliul de administrație al emitentului și ulterior aprobat de agentul VFA desemnat.  

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
 • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
 • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
 • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
 • Very high liquidity
 • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
 • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
 • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Emitentul este obligat să întocmească un certificat de conformitate anual în legătură cu activitatea sa – certificatul va fi ulterior revizuit și prezentat de agentul VFA după ce va fi semnat de către toți membrii Consiliului de administrație al emitentului. După depunerea certificatului de conformitate, Emitentul trebuie să plătească autorității taxele de supraveghere aplicabile.

Cerințe permanente aplicabile IVFAO-urilor și tranzacționării VFA-urilor pe bursele DLT

VFA-urile pot fi oferite publicului în sau din Malta și ulterior, pot solicita admiterea la tranzacționare pe o bursă DLT dacă Cartea albă a emitentului respectă cerințele legii și este înregistrată la MFSA În consecinţă.

O versiune simplificată a procesului a fost prezentată mai jos pentru facilitarea referinței:

PASUL 1: TESTUL INSTRUMENTELOR FINANCIARE

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
 • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
 • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
 • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
 • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
 • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
 • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
 • Six supported cryptocurrencies.
 • 100% up to 0.1 BTC for the first
 • 50% up to 0.1 BTC for the second

Efectuarea testului instrumentului financiar și determinarea jetonului în cauză ca VFA, determinare care trebuie aprobată de agentul VFA. Acesta ar trebui să fie întotdeauna punctul de plecare, deoarece doar în cazul în care simbolul în cauză se califică drept VFA, ar trebui întreprinse etapele ulterioare.

PASUL 2: NUMIREA AGENTULUI VFA

Numirea unui agent VFA înregistrat, numire care se va menține în orice moment.

PASUL 3: CONSILIUL DE ADMINISTRARE

Emitentul va fi dirijat sau administrat în mod eficient de cel puțin 2 persoane, în conformitate cu principiul controlului dual. Următoarele principii trebuie, de asemenea, respectate:

 • Responsabil de asigurarea faptului că Emitentul își respectă obligațiile care îi revin în temeiul regulilor și al oricăror orientări;
 • Responsabilitatea colectivă și individuală de a dobândi și menține suficiente cunoștințe și înțelegere a activității Emitentului pentru a le permite să își îndeplinească atribuțiile;
 • Este de datoria consiliului de administrație să se informeze cu privire la activitățile sale în ansamblu, să înțeleagă corect starea sa financiară și să examineze documentele prezentate în atenția sa;

În cazul în care Consiliul delegă oricare dintre funcțiile sale, o astfel de delegare nu va exonera Consiliul de obligația de a supraveghea îndeplinirea acestor funcții delegate..

PASUL 4: FORMA CORPORATIVĂ

Emitentul trebuie să fie o persoană juridică formată în mod corespunzător conform oricărei legi pentru moment în vigoare în Malta. În consecință, va fi necesară constituirea unei companii malteze, de obicei o societate cu răspundere limitată (ltd.) Sau o societate pe acțiuni (plc.), După caz. Mai mult, acum este posibilă și utilizarea unei fundații, în urma modificărilor aduse Codului civil.

PASUL 5: NUMIREA FUNCȚIONARILOR

Emitentul va numi și va numi în orice moment următorii funcționari, care au cunoștințe și experiență suficiente în domeniul tehnologiei informației, activelor DLT și tehnologiilor lor de bază și au o bună înțelegere a activității Emitentului:

 • Auditor de sisteme – revizuirea și auditul acordurilor emițătoare ale tehnologiei inovatoare (ITA), inclusiv a acordurilor de securitate cibernetică, și va pregăti un raport anual de audit al sistemelor privind ITA-urile sale, în conformitate cu liniile directoare emise de Autoritatea de inovare digitală din Malta (MDIA).
 • Agent VFA – primește confirmări de la Emitent că Consiliul de administrație a fost înființat, că investitorilor li s-a oferit o foaie de parcurs care să stabilească etapele de referință pentru IVFAO și, de asemenea, să li se ofere informații financiare și prognoze de profit.
 • Custode – va fi considerat ITA dacă custodia VFA-urilor se efectuează prin aceasta, totuși, în ceea ce privește custodia pentru monedele fiduciare, aceasta poate fi efectuată numai de o bancă centrală, o instituție de plată, un fond de piață monetară, o instituție de monedă electronică, o bancă o țară terță sau o instituție de credit.
 • Auditor – întocmește un raport care confirmă existența sistemelor AML / CFT / KYC.
 • Ofițer raportor spălare de bani – realizate de persoane care înțeleg amploarea responsabilităților legate de rol, trebuie să fie competente, sănătoase din punct de vedere financiar și cu o bună reputație, precum și să aibă cunoștințele adecvate, expertiza profesională și experiențele în serviciile financiare tradiționale, precum și Prevenirea Legea privind spălarea banilor.

PASUL 6: DESCRIEREA CARTII ALBE & DIVULGAREA CONTRACTELOR INTELIGENTE

Întocmirea cărții albe în conformitate cu forma și conținutul, așa cum sunt prescrise în prima schemă a VFAA și orice reguli emise de MFSA. Aceasta include cerințe legate de desfășurarea contractelor inteligente.

PASUL 7: FORMULAR DE CERERE ȘI DOCUMENTAȚIE ACompaniatoare

 • Un Emitent care dorește să desfășoare activitatea / activitățile menționate mai sus trebuie, prin intermediul agentului său VFA, să transmită MFSA următoarele:
 • Cartea albă și documentele suplimentare semnate de Consiliul de administrație.
 • Copie a testului instrumentelor financiare semnată de Consiliul de administrație și aprobată de un agent VFA.
 • Confirmarea din partea auditorului de sistem că ITA al emitentului este conformă cu liniile directoare MDIA.
 • Conturi anuale auditate pentru fiecare din ultimii trei (3) exerciții financiare și / sau dacă Emitentul face parte dintr-un Grup – conturile consolidate ale Grupului.
 • Copie legalizată a documentelor constituționale.
 • Taxa de înregistrare.

PASUL 8: TAXE

Taxe de înregistrare pentru hârtie albă – 8.000 €

Whitepaper Taxe anuale de supraveghere – 2.000 EUR (plătibile la depunerea certificatului de conformitate)

PASUL 9: OBLIGAȚII CONTINUE

Numirea unui consiliu de administrație

Un astfel de consiliu – responsabil pentru asigurarea conformității Emitentului cu Regulile și obligațiile Autorității – trebuie să acționeze cu onestitate, să aibă grijă rezonabilă la îndeplinirea funcțiilor, să evite conflictele de interese, să monitorizeze conformitatea, să identifice riscurile și să le gestioneze, precum și să fie responsabil pentru respectarea de către Emitent a Cerințele AML / CFT, fiind conștient de activitățile și starea financiară a Emitentului.

Stabilirea unui cadru de securitate cibernetică

Aceasta include diverse politici, cum ar fi; planul de răspuns și recuperare, continuitatea activității, gestionarea datelor sensibile etc. Cadrul trebuie să respecte standardele de securitate cibernetică recunoscute la nivel internațional și să fie în conformitate cu prevederile GDPR.  

Proceduri de păstrare a înregistrărilor  

Emitentul va păstra documente și va păstra la dispoziția MFSA pentru a monitoriza conformitatea Emitentului în conformitate cu normele MFSA referitoare la VFA. Astfel de documente trebuie păstrate timp de cel puțin cinci (5) ani, cu excepția cazului în care MFSA solicită ca acestea să fie păstrate timp de șapte (7) ani. Suportul în care trebuie păstrate documentele trebuie să fie accesibil pentru referințe viitoare de către MFSA și într-o astfel de formă și manieră încât să fie îndeplinite următoarele condiții:

 • acces MFSA fără restricții, inclusiv capacitatea de a reconstitui fiecare etapă a procesului de tranzacție;
 • modificările și corecțiile la conținutul documentelor trebuie să fie ușor de constatat;
 • documentele nu pot fi manipulate

Robust I.T. Infrastructură

Emitentul va constata că I.T. infrastructura asigură:

 • integritatea și securitatea oricăror date stocate în acestea;
 • disponibilitatea, trasabilitatea și accesibilitatea datelor;
 • confidențialitate și confidențialitate; și
 • este în conformitate cu prevederile GDPR.

Depuneri anuale – Ofertă inițială de active de finanțare virtuală

Emitentul trebuie să facă următoarele transmiteri anuale la MFSA:

 • Declarația anuală de conformitate prezentată de agentul VFA în numele Emitentului;
 • situațiile financiare auditate; și
 • raportul auditorului.

Emitentul va plăti Taxele anuale de supraveghere către MFSA la depunerea declarației anuale de conformitate. O astfel de declarație trebuie să includă o confirmare a faptului că agentul VFA este convins că:

 • Au fost îndeplinite cerințele locale AML / CFT, confirmare care trebuie obținută de la MLRO al Emitentului; și
 • Aranjamentele tehnologice ale emitentului sunt conforme cu orice standarde calitative stabilite și orientări emise de MDIA aplicabile tipului particular de acord, confirmare care ar trebui obținută de la auditorul de sistem al emitentului.

 Limitări, aplicare și sancțiuni – Ofertă inițială de active de finanțare virtuală

Limita maximă a sumei investibile

Emitentul se asigură că un investitor (care nu este considerat experimentat) nu investește mai mult de 5.000 EUR în ofertele sale inițiale VFA pe o perioadă de 12 luni. Vă rugăm să rețineți că un investitor cu experiență nu echivalează neapărat cu un investitor profesionist și / sau acreditat, ci ar trebui să posede cunoștințe despre industrie și să aibă experiență anterioară cu ICO-uri.

Sancțiuni în caz de încălcare

În cazul în care un emitent / agent VFA încalcă sau încalcă o regulă, MFSA poate, în virtutea autorității care i-a fost acordată în temeiul articolului 48 din lege, să impună sancțiuni administrative, fără a recurge la o instanță de judecată, până la maximum 150.000 EUR.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me